profile

भोटेकोशी गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिका कार्यालय

हिन्दी, सिन्धुपाल्चोक

बागमति प्रदेश, नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2081-03-08

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2024
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ